side image

Vermijd te betalen
rente over uw
belastingen!

06 december 2022

Belasting betalen

Velen vinden het niet leuk, maar het hoort erbij.  Boven het te betalen bedrag kan ook nog een forse rente doorberekend worden. Gelukkig is dit te voorkomen! Het is dan wel raadzaam om op tijd in actie te komen. Het jaar 2022 is bijna voorbij en u kunt al een redelijk beeld krijgen hoe het jaar qua winst is afgesloten. Per 1 januari 2022 bedraagt de rente voor vennootschappen maar liefst 8%! Het is dus belangrijk deze rente te voorkomen.

Berekening belastingrente

Belastingrente wordt berekend over de periode van 1 juli 2023 tot 6 weken na de datum op de aanslag. Wanneer u dus medio september 2023 de aanslag inkomsten- en/of vennootschapsbelasting ontvangt, dan betaalt u respectievelijk 4% of 8% belastingrente over de periode van 1 juli 2023 tot en met 1 november 2023. Bij een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting van bijvoorbeeld € 10.000 bedraagt de rente in bovenstaand geval circa € 267.

Belangrijke data!

Voor zowel uw inkomsten- als vennootschapsbelasting zijn de volgende data van belang:
– u betaalt belastingrente wanneer de Belastingdienst de aanslag oplegt op of na 1 juli 2023;
– u betaalt geen belastingrente als u vóór 1 mei 2023 een voorlopige aanslag 2022 (voor een niet te laag bedrag) aanvraagt.

Begin 2023 cijfers op orde

U kunt dus alleen belastingrente voorkomen als u vóór 1 mei 2023 een verzoek heeft ingediend tot het opleggen of het verhogen van de voorlopige aanslag 2022.  Wanneer blijkt dat u ondanks de voorlopige aanslag later toch nog een behoorlijk bedrag aan belasting bij dient te betalen, wordt hierover alsnog belastingrente in rekening gebracht. Het is dus zaak om begin 2023 de cijfers van 2022 op orde te hebben om zo een goede inschatting te kunnen maken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u een ander onderwerp bespreken? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op +31 (0) 165 54 84 70 of mail ons!

Jouw onderneming in professionele handen.