side image

Onzekere toekomst voor de DGA

30 oktober 2023

Het zijn zware fiscale tijden voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Elke keer weer weet de belastingdienst de DGA te vinden. Naast de strenge wetgeving over het op te nemen salaris, het maximaal kunnen lenen van de eigen B.V., de verhoging van het vennootschapsbelastingtarief, gaat nu ook de Box II-heffing in de inkomstenbelasting fors omhoog. Het nieuwe toptarief in Box II wordt mogelijk verhoogd tot 33%. Dit was voorheen 26,9%.

Een DGA die jaarlijks stabiele winsten maakt en deze uitkeert, zal geconfronteerd worden met een aanzienlijk zwaardere heffing. Deze zwaardere heffing geldt ook bij overlijden of bij emigratie.

Het advies aan de DGA is dan ook om zo snel mogelijk met zijn of haar fiscaal adviseur om de tafel te gaan zitten en een plan de campagne uit te stippelen, vooruitlopend op het jaar 2024. Wat gaat het salaris worden? Kan de rekening-courantschuld die de DGA heeft aan zijn eigen B.V. worden afgelost en zo ja, op welke wijze? Dient een eventuele dividenduitkering nog in 2023 plaats te vinden of is 2024 gunstiger? Wilde de DGA altijd al emigreren naar het buitenland, dan is het veelal gunstiger om de emigratie nog in 2023 te laten plaatsvinden, omdat de conserverende aanslag in 2023 nog tegen een tarief van 26,9% wordt opgelegd en niet tegen het hogere tarief van 33% in 2024.

De DGA heeft nog een hoop te regelen in 2023!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u een ander onderwerp bespreken? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op +31 (0) 165 54 84 70 of mail ons!

Jouw onderneming in professionele handen.