side image

Leg afspraken goed vast

01 september 2023

Het is van groot belang dat bestuurders hun afspraken vastleggen in een management­overeen­komst.

Een zaak tussen twee broers

Dit belang werd recent aangetoond in de zaak van een familiebedrijf dat werd bestuurd door twee broers. In de managementovereenkomst waaraan zij zich hebben gecommitteerd, is bepaald dat de vennootschap de managementovereenkomst mag opzeggen zonder opzegtermijn per 1 januari, volgend op het jaar dat een bestuurder 67 jaar wordt.

Een van de broers is 67 jaar geworden in 2022. De andere broer zegt daarom – namens de vennootschap – de managementovereenkomst met hem op per 1 januari 2023. De ene broer weigert echter om na 1 januari 2023 zijn bestuursfunctie neer te leggen. Volgens hem kan zijn broer de managementovereenkomst niet namens de vennootschap opzeggen, omdat dit kwalificeert als een bestuursbesluit, dat zij samen moeten nemen.

Wat oordeelt de rechter?

De rechter gaat hier niet in mee. Het was voor de ene broer duidelijk wat de gevolgen waren van de afspraken waarvoor hij getekend had in de managementovereenkomst. Van hem kan daarom worden verwacht dat hij deze afspraken nakomt. Ten overvloede merkt de rechter op dat ook als er inderdaad een bestuursbesluit zou moeten worden genomen, de ene broer vanwege een tegenstrijdig belang niet betrokken zou worden bij de besluitvorming.

Het gelijk is aan de andere broer. De 67 jarige broer wordt geschorst en mag de vennootschap niet meer vertegenwoordigen. Ook heeft hij geen toegang meer tot de bedrijfspanden, -systemen en -gegevens.

Impasse voorkomen

Wat als de broers de afspraak dat een bestuurder op 67-jarige leeftijd met pensioen gaat niet hadden vastgelegd in de managementovereenkomst? Dan was er een niet gemakkelijk op te lossen impasse ontstaan tussen de twee bestuurders. De andere broer, althans de vennootschap, had dan geen contractuele grond gehad om de managementovereenkomst op te zeggen. Het is in deze situatie overigens altijd verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten, want er kan ook een impasse ontstaan in de besluitvorming tussen aandeelhouders.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je een ander onderwerp bespreken? Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar op telefoonnummer +31 (0) 165 54 84 70 of mail ons!

 

Jouw onderneming in professionele handen.