side image

De lege BV en
turboliquidatie

18 augustus 2023

Het onnodig aanhouden van een besloten vennootschap (BV) gaat vaak gepaard met kosten. Daarom bestaat er een mogelijkheid om deze relatief goedkoop te ontbinden. Dit wordt de turboliquidatie genoemd.

Zodra de onderneming niet beschikt over vermogen (aanwezige baten) kan deze in aanmerking komen voor dit versnelde proces van ontbinding. Door een besluit van de aandeelhouders en een neerlegging bij de Kamer van Koophandel kan een vennootschap dan worden ontbonden.

Nieuwe regelgeving turboliquidatie

De wetgever wenst de positie van schuldeisers bij een turboliquidatie beter te beschermen. Door nieuwe regelgeving vraagt de ontbinding vanaf 15 november 2023 dan ook meer van het bestuur van de vennootschap. Zo zal zij bijvoorbeeld meer stukken moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze stukken worden openbaar gemaakt. Ook moeten eventuele schuldeisers van de vennootschap schriftelijk worden geïnformeerd. De wijziging is vooralsnog voor een periode van twee jaar van toepassing.

Uw vennootschap ontbinden?

Dit kan naast de genoemde procedure uiteraard ook nog steeds door middel van de reguliere ontbindingsprocedure. WKG Groep adviseert je graag bij de keuzes van het al dan niet ontbinden van je (lege) BV.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je een ander onderwerp bespreken? Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar op telefoonnummer +31 (0) 165 54 84 70 of mail ons!

Dit artikel is geschreven door drs. Marnik van Gastel, belastingadviseur bij WKG Groep Accountants en Fiscaal Juristen te Roosendaal en Antwerpen.

Jouw onderneming in professionele handen.