side image

Belastingteruggave bij sterk wisselende inkomens

13 december 2022

Veel ondernemers hebben de laatste jaren pieken en dalen gekend in hun resultaten. Bij sterk wisselende inkomens kunnen zij, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor de middelingsregeling bij de Nederlandse Belastingdienst.

De middeling moet op tijd worden aangevraagd. U doet dit verzoek bij de belastingdienst binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de 3 middelingsjaren vaststaan. Daarnaast kunnen er specifieke voorwaarden gelden (in internationale situaties).

Wij helpen ondernemers graag bij het toepassen van de middelingsregeling.

De middelingsregeling matigt de belastingheffing over sterk wisselende inkomens door de hoogte van de inkomens gelijkmatig over de jaren te verdelen. De belastbare inkomens van drie aaneengesloten jaren worden opgeteld en vervolgens wordt het totaal door drie gedeeld. Over dit gemiddelde inkomen wordt per jaar de verschuldigde inkomstenbelasting herrekend. Indien het verschil tussen de totaal betaalde belasting en de herrekende belasting over de drie jaren groter is dan € 545, volgt er een teruggave van het meerdere.

Het voornemen bestaat echter om de middelingsregeling per 1 januari 2023 af te schaffen. Hierover moet nog definitief worden beslist. Indien de middelingsregeling inderdaad zal verdwijnen, zal het tijdvak 2022-2023-2024 het laatste tijdvak zijn waarover kan worden gemiddeld.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u een ander onderwerp bespreken? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op +31 (0) 165 54 84 70 of mail ons!

Jouw onderneming in professionele handen.