side image

Hebben grensondernemers recht op de Tozo of niet?

25 september 2020

Hebben zelfstandigen die in Nederland een bedrijf runnen en in België wonen, recht op de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen – kortweg Tozo? Het kabinet vindt van niet. Coalitiepartijen CDA en D66 houden er een andere mening op na, net zoals de Europese Commissie. WKG Groep analyseert voor u de huidige stand van zaken.

Geen overbruggingsregeling

Heel wat ondernemers met een zaak in Nederland, maar woonachtig net over de grens in België, hebben tot nu toe geen recht op de Tozo als ze hun inkomsten zien wegvallen door corona. Nochtans betalen deze ondernemers belasting en sociale premie in Nederland.

Ook de landen waar deze ondernemers wonen, België, sturen hen voor bijstand naar Nederland. Omgekeerd krijgen Belgen die in Nederland wonen, maar ondernemen in België, wél steun.

Waarom weigert het kabinet deze ondernemers deze uitkering?

Het kabinet heeft altijd het standpunt ingenomen dat ondernemers geen recht hebben op deze uitkering en in België waar ze wonen steun moeten aanvragen. Nederland hanteert het woonlandprincipe voor steun bij inkomensverlies. De Tozo is volgens het kabinet immers een bijstandsuitkering en geen zogenaamde ‘bijzondere non-contributieve uitkering’, een soort socialezekerheidsuitkering met andere woorden. Deze ondernemers moeten dus steun aanvragen in het land waar ze wonen, aldus het kabinet.

Dubbele steun in de buurlanden

In onze buurlanden houden ze er een andere visie op na. Namelijk dat ondernemers recht hebben op een bijstandsuitkering in het land waar ze ondernemen en omzet realiseren. Vandaar dat zij dus dubbele steun krijgen.

Ook de Europese Commissie vindt dat deze groep grensondernemers niet in de kou mag blijven staan en recht heeft op de Tozo. Dat bleek uit enkele antwoorden van de Europese Commissie op vragen van het Europees Parlement. De Commissie vindt dat de Tozo wél kenmerken heeft van een bijzondere uitkering en die moet wettelijk wél uitbetaald worden over de grens. Ook WKG Groep steunt deze visie. Wij zouden graag zien dat u, als ondernemer met een bedrijf in Nederland, maar wonend in België, steun zou krijgen van de Nederlandse overheid. Dat lijkt ons alleen maar passend in deze precaire situatie.

Kabinet blijft bij zijn standpunt

In de praktijk betekent dat echter niet dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren. Het Nederlandse kabinet heeft intussen de antwoorden van de Europese Commissie bestudeerd en blijft bij zijn standpunt. Dat blijkt uit de kamerbrief die rondgestuurd is. Het kabinet wil ook de Europese Commissie daarvan overtuigen met aanvullende informatie en argumentatie. Zolang de Europese Commissie geen procedure opstart om Nederland op zijn stappen te doen terugkeren, verandert er niets. Ondernemers kunnen intussen wel zelf naar de rechter stappen om hun recht op Tozo op te eisen. WKG Groep houdt u op de hoogte van verdere evoluties in deze materie.

Heeft u vragen over steunmaatregelen waar u als ondernemer wél recht op heeft? Uitkeringen die u kan aanvragen? We helpen u graag verder! Bel +31 (0)165 54 84 70 of mail ons!

Jouw onderneming in professionele handen.