Loket

België

Werkzaamheden

De werkzaamheden van WKG Groep België bestaan voornamelijk uit:

 

Begeleiding van starters

U wenst een zaak op te starten? Kiest u voor een vennootschap of eenmanszaak? Welke regels en verplichtingen moet u voldoen in België?

Na een gesprek kunnen wij bepalen welke vorm voor u de beste oplossing is en zorgen wij voor een professionele begeleiding:

vervullen van alle wettelijke formaliteiten bij de oprichting of aankoop van uw vennootschap en erna inschrijving bij de Kruispuntbank Der Ondernemingen (KBO) opstellen financiëel plan publicaties in het Belgisch Staatsblad

Ook als u reeds een zaak heeft kunnen wij deze bestuderen of er optimalisaties mogelijk zijn.

 

Boekhouding

Wij bieden u een complete dienstverlening op het vlak van boekhouding:

voeren van de boekhouding (eventueel binnen uw bedrijf) berekening en indiening van uw btw-aangiftes afsluiting boekjaar opstelling en neerlegging jaarrekening (enkelvoudig en geconsolideerd) indienen aangiftes directe belastingen controles en audit input rapportering opvolging

Tot onze belangrijkste opdrachten behoort het organiseren van een aan het bedrijf aangepast boekhoudsysteem. Deze dient "binnen het kader van de boekhoudkundige en fiscale regelgeving" adequate informatie te verschaffen aan het management.

 

Administratie

Een bedrijf in Belgie heeft veel administratieve verplichtingen tegenover de overheid.

Wij kunnen zorgdragen voor het correcte verloop van uw loonadministratie, het vervullen van formaliteiten voor lokale of federale overheden, aansluitingen sociale kas en mutualeit.

Verder zorgen wij ook voor de correcte opstelling van allerhande contracten.

 

Fiscaliteit

Aan de hand van uw gegevens vullen wij de aangiftes voor personen- of vennootschapsbelasting in. Waar nodig optimaliseren wij zodat u precies betaalt wat u moet betalen. Wanneer de fiscus een controle noodzakelijk vindt, zorgen wij voor de afhandeling.

Heeft u extra geld nodig, of juist zeer grote financiële reserves? Samen met u zoeken wij naar de meest rendabele oplossing.

 

 

Laatste nieuws:

Zzp ers krijgen brief over verdwijnen VAR en nieuwe werkwijze

Vermogensrendementsheffing box 3 strijdig met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM

Afroommethode kan niet als hoofdregel worden toegepast